Over ons

Stichting Survival Havelte

Stichting Survival Havelte is de overkoepelende Sport Stichting waaronder trainingsgroep Survivalrun Havelte en survivalrunevenement De Havelter Survivalrun haar activiteiten ontplooien.

De Stichting Survival Havelte is opgericht op 30 december 2009 met het passeren van de statuten bij Notaris Kroek in Steenwijk. Het doel van de stichting staat als volgt beschreven:

De stichting heeft ten doel het promoten, stimuleren en organiseren van survival gerelateerde activiteiten en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een gezonde geest in een gezond lichaam die om weet te gaan met allerlei ongewone omstandigheden. Respect voor de medemens en voor de natuur zijn een basiswaarde voor de stichting.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het opzetten, onderhouden en leiden van een trainingsgroep voor survivalrun, alsmede het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten;

b. het organiseren van survivalruns;

c. het aanbieden en faciliteren van survivalvaardigheden;

d. het promoten, organiseren en faciliteren van survivalactiviteiten op allerlei niveaus;

e. het aanbieden van diverse outdoorsporten en activiteiten;

f. een actieve schakel vormen tussen bestaande organisaties en activiteiten om de individuele mogelijkheden van survival-geïnteresseerden actief te verbreden, zoals door het aangaan van samenwerkingsverbanden met sportverenigingen, scholen en/of andere instellingen.

Naast de statuten staat in ons huishoudelijk reglement beschreven wat we van elkaar mogen verwachten. Dat geldt voor het bestuur alsmede voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.