Over ons

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Survival Havelte bestaat uit:

Kasper Schutten – Voorzitter
voorzitter@survivalrunhavelte.nl
06-47347020

Tevens coördinator van de Havelter Survivalrun.

Alyanne Hoek-Huisman – Penningmeester
penningmeester@survivalrunhavelte.nl
06-12856713

Aldrik Hoekstra – Secretaris
info@survivalrunhavelte.nl
06-16820052

Bert Dijkstra – Ledenadministratie
dijksbe@gmail.com ledenadministratie@survivalrunhavelte.nl
06-14972772

Henry Dekker – Coördinator Baan en Hindernissen
henry@etd-net.nl
06-51706620

De contactpersonen van de verschillende commissies zijn:

Trainerscommissie -> Kasper Schutten 
Onderhoudscommissie baan -> Maik Blomsma & Johan Hoek
Onderhoudscommissie terrein -> Henry Dekker
Onderhoudscommissie materialen -> Bert Dijkstra
Activiteitencommissie -> Robert Brand 
Jeugdcommissie -> Gea Wink Contact via jeugdcommissie@survivalrunhavelte.nl